ติดต่อเรา
     โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226 /24 ถนนมะโน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
     เบอร์โทรศัพท์ 054-710373
     เบอร์โทรสาร 054-773079
  

Copyright © โรงเรียนสตนรศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร 054-710373 โทรสาร 054-773079