เปลี่ยนรหัส
 ขอให้นักเรียนทำการเปลี่ยนรหัสก่อนเข้าระบบ กรณีที่ยังไม่ได้เปลี่ยน เพื่อป้องกันการความผิดพลาดและปัญหาการ log in
โดย นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง วันที่ 15/05/2019

Copyright © โรงเรียนสตนรศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร 054-710373 โทรสาร 054-773079