นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม
1.นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม ขอให้ติดต่อ ครูดวงชีวัน ครูธีรภัทร ครูอลงกต ภายใน วันที่ 24 พค. 2562 นี้ 
2. นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม และรายชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ได้ที่ใต้อาคาร6 
3. ในวัน พฤหัสบดี ที่ 23 พค. 2562 ขอให้นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาชุมนุมของตัวเอง
โดย นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง วันที่ 22/05/2019

Copyright © โรงเรียนสตนรศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร 054-710373 โทรสาร 054-773079